Preview Mode Links will not work in preview mode

Closers Only

Jul 27, 2020

I dagens avsnitt pratar vi om när man ska starta eget företag, varför Mikael blev stämd av sina konkurrenter i början av sin karriär och hur Michel drev sitt första egna företag genom att hyra ut djs i Göteborgs nattliv. 

 

Följ Mikael Arndt här:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mikaelarndt/

Instagram:


Jul 20, 2020

I dagens avsnitt pratar vi om att göra sitt bästa, säljande aktiviteter på LinkedIn och frågorna du aldrig ska ställa. 

 

Följ Mikael Arndt här:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mikaelarndt/

Instagram: https://www.instagram.com/mikael.arndt

Läs mer om Mikaels företag på www.closersonly.se/

 

Följ Michel...


Jul 13, 2020

I dagens avsnitt pratar vi om att crm system verkar handla mer om att kontrollera säljare än att hjälpa dem att sälja mer. Vi pratar också Kevin Harts bok och säljplanering inför hösten. 

 

Följ Mikael Arndt här:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mikaelarndt/

Instagram:


Jul 6, 2020

I dagens avsnitt pratar vi om hur du bygger varumärke, hur vi pratar om pengar i Sverige och våra favoritcitat. 

 

Följ Mikael Arndt här:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mikaelarndt/

Instagram: https://www.instagram.com/mikael.arndt

Läs mer om Mikaels företag på www.closersonly.se/

 

Följ Michel...